Kaqun klub

Členovia klubu KAQUN využívajú nasledovné benefity:

Ako sa stať členom klubu KAQUN?

Zaregistrovať sa môžete jednoducho vyplnením registračného formulára umiestneného nižšie. Registrácia sa stáva platnou po zaplatení členského poplatku. Faktúru na zaplatenie Vám zašleme na meno a adresu uvedenú v registračnom formulári.

Klub KAQUN je určený výhradne pre klientov s poštovou adresou na území Slovenskej alebo Českej republiky. Klubové výhody pri vstupe do relaxačných priestorov môže použiť člen Klubu + 1 osoba.

Cenník tovaru a Klubového poplatku Vám bude zaslaný na vyžiadanie (info@kqn.sk). Cenová kalkulácia objednaného tovaru Vám bude zaslaná na odsúhlasenie pred expedíciou.

Registračný formulár:
Týmto potvrdzujem, že spoločnosti KAQUN sk, s.r.o. dávam súhlas v súlade s §11 zákona 122/2013 Zz. v znení neskorších právnych predpisov na spracovanie mojich osobných údajov a na zasielanie informačných materiálov na uvedenú emailovú adresu.