Kontakt

KAQUN sk, s.r.o.
A.Hlinku 37/11
921 01 Piešťany

www.KAQUN.sk

info@kqn.sk

+421 (0)901 727 277

KAQUN centrum:
Hlboká 98
92101 Piešťany
Konateľ: Ľubomír Vavro
   
Generálny manažér: Patrik Vavro Mgr.
  +421 (0) 911 884 737
Manažér obchodu: Marek Vavro
  +421 (0) 905 551 983

Zapísaná v OR okresný súd Trnava
Vložka číslo : 27102/T

IČO : 46 056 921
DIČ : 2023217152

Bankové spojenie: 1249581001/1111
IBAN: SK69111100000­01249581001
SWIFT: UNCRSKBX
   
Centrálny sklad: Pod Párovcami 56/1318
  921 01 Piešťany
  +421 (0) 901 727 277