Kúpele

Mimoriadne účinný spôsob relaxu a povzbudenia, rýchla a účinná
regenerácia a saturácia organizmu kyslíkom cez pokožku tela.

Voda KAQUN určená na kúpanie je:

Kúpanie vo vode KAQUN sa odporúča pre ľudí

Voda KAQUN určená na kúpanie v porovnaní s balenou vodou KAQUN určenou na pitie má ešte vyšší obsah kyslíku a vyššie pH, takže je určená výhradne na kúpanie a nie konzumáciu!

Teplé prostredie kúpeľa rozširuje póry čím sa do tela sa dostáva také množstvo kyslíku, aké nie je možné dosiahnuť zvýšeným dýchaním alebo akoukoľvek športovou aktivitou. Počas kúpania nadnášacia sila vody má pozitívny vplyv na svaly a kĺby, zároveň má relaxačný a upokojujúci účinok na celé telo.

Kúpeľ prebieha vo vaniach s dĺžkou individuálneho kúpania 50 minút pri počiatočnej teplote vody 38° C. Maximálny počet kúpaní je trikrát denne.

Odporúčaná dĺžka intenzívnej kúry (kedy sú dosahované najlepšie výsledky pri ochoreniach spojených s poruchou imunity) je 14 dní vrade po 3 kúpania denne. Zároveň odporúčame dodržiavať pitný režim Vodou KAQUN vo flašiach.

Upozornenie: vďaka silnej detoxikácii a regenerácii nie je vhodné plánovať iné aktivity okrem oddychu medzi kúpaniami.

Kúpanie vo vode KAQUN odporúčame konzultovať s lekárom oboznámeným s EUROPEAN KAQUN SYSTEM, prípadne personálom zariadenia poskytujúcim takúto službu, ktorí odporučia dĺžku i frekvenciu cyklov kúpaní pre dosiahnutie požadovaných výsledkov.

Pitie Vody KAQUN a terapia kúpaním nenahrádza lekárom predpísanú liečbu!

Prevádzka s možnosťou kúpania vo Vode KAQUN

Prosím rezervujte si svoje kúpanie vopred info@kqn.sk alebo telefonicky na:

+421 (0) 948 816 806

Penzion Hellene***
Hlboká 98
921 01 Piešťany
48.577153,17.817806

Prevádzka denne 09 – 17 (alebo podľa dohody)

Cenník zasielame na požiadanie info@kqn.sk