O nás

Spoločnosť KAQUN prináša inovatívne riešenie oxygenoterapie, ktoré v sebe zlučuje dva najzákladnejšie prvky pre život – VODU a KYSLÍK.

Cesta k zdravému životnému štýlu je vďaka KAQUN veľmi jednoduchá. Keďže pravidelný prísun tekutín je každodennou samozrejmosťou, nie je potrebné meniť Vaše návyky. Stačí, ak vodu KAQUN jednoducho zahrniete do svojho pitného režimu, a účinok sa čoskoro dostaví.

Filozofia

Ľudské telo je dokonalý orgán. Pokiaľ by sme žili v ideálnych podmienkach vyvíjalo by sa a rástlo bez chorôb, v rovnováhe a harmónii.

Bohužiaľ, moderná doba prináša príliš mnoho negatívnych pôsobení. Či je to stres, smog, pracovné a nervové vypätie, nedostatok spánku, potraviny obsahujúce chemické látky, nedostatočný pitný režim, nedostatočná či nesprávna výživa, nedostatok pohybu alebo mnoho iných faktorov. Ľudské telo je každodenne vystavované týmto negatívnym vplyvom. Do určitej miery sa telo dokáže vyrovnať s týmito vplyvmi, ale po určitom čase ich začne premietať do jednotlivých orgánov a tam začínajú naše problémy – choroby. Našim cieľom je naučiť ľudí starať sa o svoje zdravie. Keďže vonkajšie vplyvy prostredia pôsobiace na jedinca nie je možné eliminovať, my sa sústredíme na vnútorné vplyvy – výživu tela.

Našou cestou ku zdraviu je voda…

1. Voda je základom a zdrojom života.

Voda v tele zabezpečuje krvný obeh, ovplyvňuje krvný tlak a zloženie krvi, umožňuje  vstrebávanie a prepravu živín, vytvára stálu vnútornú teplotu tela. Viac ako 70% organizmu dospelého človeka tvorí voda, presnejšie biologický fyziologický roz­tok. Naše bunky žijú v tomto vnútornom „mori“. Túto myšlienku priniesol Claude Bernard, francúzky vedec fyziológie, ktorý v roku 1856 napísal: „živý organizmus nežije vo vonkajšom prostredí, ale vo svojom tekutom vnútornom prostredí, ktorého stabilita je prvou podmienkou voľného a nezávislého života.“

Obsah vody v organizme sa časom znižuje. Ak dlhšie obdobie neprijímame dostatočné množstvo tekutín, alebo spotreba tekutín je  z akéhokoľvek dôvodu vyššia než príjem, môže sa narušiť správna funkcia buniek a orgánov.

Hladinu vody musíme každodenne dopĺňať, nedostatočný príjem tekutín znamená rôzne riziká pre srdce, cievy a celkovú obranyschopnosť organizmu. Primerané zásobovanie organizmu vodou je základným predpokladom správnej funkcie obličiek, ktoré filtrujú škodlivé látky, aby boli následne vylúčené z tela. Čo sa týka obehovej sústavy, krv sa pri nedostatku tekutín zahusťuje a pre srdce je obtiažnejšie dopraviť potrebné množstvo krvi – vrátane živín a kyslíku – do mozgu, zažívacieho traktu a iných dôležitých orgánov. Preto častým príznakom nedostatku tekutín v tele je únava. Ak človek prijíma nedostatočné množstvo tekutín, krv je hustejšia a má väčšiu tendenciu zrážať sa. Vtedy hrozí napríklad embolizácia (postupné upchávanie krvnou zrazeninou – embolom) a následne mozgová mŕtvica alebo pľúcna príhoda. Pre tráviaci trakt je prísun tekutín nevyhnutný pre plynulé trávenie a správne zloženie stolice. 

Dodržiavanie pitného režimu je veľmi dôležité pre ľudského jedinca, doporučované množstvo je 2 a viac litrov pitnej vody denne. Tento štandard je snáď zrejmý každému, no málokto ho naozaj dodržuje.

Pokiaľ nahradíte časť dennej dávky životupotrebnej pitnej vody vodou KAQUN, zabezpečíte kvalitnejšie zavodnenie organizmu.

2. Acidobázická rovnováha a alkalizácia organizmu.

Správny pomer koncentrácie kyselín a zásad v krvi a iných telesných tekutinách  sa nazýva acidobázická rovnováha. Jej narušenie môže mať vážne fyziologické následky.

Kyslosť a zásaditosť roztokov sa označuje hodnotou pH. Hodnota pH určuje, aká je koncentrácia vodíkových iónov v danom roztoku. Telesné tekutiny v ľudskom organizme sú charakteristické tým, že ich hodnota pH  je rozdielna. Najčastejšie  sa kontroluje hodnota pH v krvi. Priemerná hodnota pH krvi zdravého človeka je 7.4. To znamená, že zdravá krv je alkalická, zásaditá (hodnota 7 označuje neutrálnu reakciu).

Životné procesy produkujú kyseliny.  Kyselinotvorné potraviny  nie sú pre organizmus prospešné, ale naopak spúšťajú škodlivé biochemické procesy.  Zložky tradičnej európskej stravy (napr. vločky, mäso) a naše obľúbené jedlá (napr. rezeň so zemiakmi, bryndzové halušky so slaninkou) sú prevažne kyselinotvorné. Niektorí lekári veria, že kyseliny vedú k narušeniu acidobázickej rovnováhy, k prekysleniu organizmu a tak môže vzniknúť niekoľko fyziologických problémov,  napr.obezita alebo chronické ochorenia.

Alkalizácia sa považuje za riešenie prekyselenia organizmu a môže sa uskutočniť dvomi spôsobmi. Jedným z nich je zmeniť spôsob stravovania, uprednostniť zásadité potraviny, prírodné doplnky a najmä surovú zeleninu. To je však časovo, či finančne náročné a niekedy i nemožné pri modernom (uponáhľanom) štýle života.

Druhým spôsobom je pitie vody s vyváženým pH alebo pitie alkalickej vody. Je to omnoho jednoduchší a aj ďaleko účinnejší spôsob, než zmena stravy. Voda KAQUN je alkalická (pH 7,2–7,5) a preto mimoriadne vhodná na tieto účely.

Pokiaľ nahradíte časť dennej dávky životupotrebnej pitnej vody vodou KAQUN, spravíte významný krok k nastoleniu acidobázickej rovnováhy v organizme.

3. Kyslík v organizme.

Správne fungovanie imunitného systému úzko súvisí so saturáciou nášho organizmu a jednotlivých orgánov kyslíkom. V prípade dlhodobého nedostatku kyslíka (hypoxia) sa imunitný systém oslabí a môžu sa vyskytnúť rôzne infekcie a ochorenia. Lekárska veda vidí stále jasnejšie a jasnejšie úzku súvislosť medzi stavom hypoxie a nádorovými ochoreniami.

Bez kyslíku môžeme žiť len pár sekúnd. Kyslík je jediný spomedzi všetkých prvkov v našom tele, ktorého výmena je dôležitá v každej minúte a sekunde k udržiavaniu života. Vzduch obsahuje 21% kyslíka, ale náš organizmus využije iba 1/3 vdýchnutého vzduchu. Pri nedostatku kyslíka mozgové bunky odumierajú po 4 minútach a bunky svalov po 30 minútach. Červené krvinky prenášajú kyslík naviazaný na hemoglobín v krvnom obehu do tkanív, buniek, kde opätovne naviažu oxid uhličitý a iné nepotrebné látky (výlučky) . V pľúcach vymieňajú tento oxid uhličitý za kyslík. Nedostatok kyslíka v tkanivách sa objaví, keď je zásobovanie kyslíkom nižšie než jeho spotreba. To vedie k okysľovaniu buniek a k porušeniu elektrolytovej rovnováhy. Keď sa zníži obsah kyslíka v organizme, stávame sa viac a viac bezbrannými a zraniteľnými voči chorobám.  Červené krvinky rastú, krv sa zahusťuje a stáva sa viac viskózna, jej prietok sa spomaľuje, kapilárne cievy sa zužujú a prívod kyslíka k tkanivám sa znižuje (saturácia kyslíka je menšia než 95%). V prípade stavu trvalej hypoxie sa imunitný systém oslabuje a môžu vznikať zápaly, bakteriálne, hubové alebo vírusové infekcie. Taktiež sa môžu vyskytnúť chronické degeneratívne ochorenia, gynekologické problémy či alergie. Jedným z vedeckých faktov je, že väčšina patologických zmien na pokožke sa tvorí v stave hypoxie. Hypoxia blokuje receptory buniek a preto sa tkanivá nemôžu obnovovať.

V roku 1931 Otto Wartburg  získal Nobelovu cenu za výskum pôsobenia kyslíka na ľudskú bunku. Zistil, že ak poskytneme odumierajúcej bunke kyslík, zotaví sa, a naopak, ak obmedzíme prístup kyslíka, tak odumrie. V posledných desaťročiach sa výsledky jeho výskumu, ktoré hovoria o nádorových, „ poškodených“ bunkách ako o bunkách neznášajúcich kyslík, začal považovať v lekárskych kruhoch za fakt. Len medzi rokmi 2004 – 2006 sa o tejto téme objavilo viac ako 500 vedeckých článkov v rôznych svetoznámych vedeckých časopisoch či iných publikáciách. Píše sa v nich o tom, že v prostredí nádorových buniek chýba kyslík. Okrem toho v stave hypoxie, niektoré  nádorové bunky zostávajú  odolné voči chemoterapii a ožarovaniu. Táto odolnosť je tým silnejšia, čím menej kyslíka je v okolí nádoru.

Prítomnosť kyslíka v bunkách sa teda môže stať otázkou života a smrti.

Ďalšie vedecké práce Otta Wartburga potvrdili, že prekyslenie organizmu je stav, ktorý predchádza a tvorí pôdu pre vznik rakovinotvorných buniek. Počas jeho výskumov sa mu podarilo vyvolať nádorové ochorenia u 42 druhov zvierat a to len znížením hodnoty pH ich krvi . Všimol si, že aj nepatrné okyslenie výrazne znižuje hladinu kyslíka v krvi. Zdravé bunky sú schopné spáliť cukor na oxid uhličitý, no nádorové bunky v prostredí, kde je nedostatok kyslíka, cukor kvasia (fermentujú) na kyselinu mliečnu, čo vytvára ďašiu kyslú záťaž pre organizmus.

Pokiaľ nahradíte časť dennej dávky životupotrebnej pitnej vody vodou KAQUN, spravíte významný krok k zabezpečeniu dostatku kyslíka v organizme.

Voda Kaqun je unikátna, na kyslík bohatá, nesýtená pramenitá voda, ktorá je schopná zastaviť hypoxiu (stav nedostatku kyslíka) bez vedľajších účinkov a zároveň výrazne stimuluje imunitný systém. Posilnenie imunitného systému ľudského tela je významným krokom k lepšiemu a zdravšiemu životu jedinca.

Doporučujeme pravidelné pitie vody KAQUN, aby Vaše telo bolo v ideálnom, rovnovážnom stave, a to aj napriek tomu, že vonkajšie prostredie zostáva nezmenené.

Prevencia s vodou KAQUN nech je základom vášho budúceho zdravia.