Partneri

Spoločnosť KAQUN sk, s.r.o. spolupracuje s týmito subjektami:

Spoločnosť: Wealth Management Group, s.r.o.
So sídlom: Tomášiková 30/A, 821 01 Bratislava, Slovensko
IČO: 46 452 451
Štatutárny zástupca: v mene spoločnosti koná Szergey Zhilin
WEB: www.wealth.com.ru

Spoločnosť: ABC CENTRUM, s.r.o.
So sídlom: Hlboká 98, 921 01 Piešťany, Slovensko
IČO: 34 138 617
Štatutárny zástupca: v mene spoločnosti koná Elena Papšová
WEB: www.hellene.sk

Spoločnosť: Kirlionics TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LTD
So sídlom: St. Petersburg, Wood Lane., d.22, Rusko
WEB: www.ktispb.ru

Spoločnosť: KAQUN Europe Zrt
So sídlom: 1173 Budapest, Strázsahegyi dűlő 7., Maďarsko
WEB: www.KAQUN.eu