fbpx

Vytvorenie značky ELO water

Spoločnosť Hyflux oznámila akvizíciu 30-percentného podielu v európskej technologickej spoločnosti Kaqun Europe za 8 miliónov USD. Obidve spoločnosti plánujú vyvinúť a predávať produkty pod značkou "ELO" v ázijsko-pacifickom regióne, na Blízkom východe a v Afrike prostredníctvom novej spoločnosti Elo Water. Hyflux bude mať v tejto spoločnosti 70-percentný podiel, zatiaľ čo...

Účinok kyslíkovej vody KAQUN ako adjuvantná liečba diabetu 2. typu

Štúdia skúma účinky vody stabilne obohatenej kyslíkom na mitochondriálnu funkciu a jej potenciál ako doplnkovej terapie pre diabetes 2. typu (T2D). V randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdii boli účastníci s T2D rozdelení do skupín, ktoré dostávali buď kyslíkovú vodu KAQUN, alebo placebo počas 12 týždňov. Hodnotila sa mitochondriálna funkcií a markery...

Nobelová cena za medicínu 2019

Nobelova cena za fyziológiu a medicínu za rok 2019 bola udelená Williamovi G. Kaelinovi Jr., Sir Peterovi J. Ratcliffovi a Greggu L. Semenzovi za ich objavy týkajúce sa toho, ako bunky vnímajú a prispôsobujú sa dostupnosti kyslíka. Ich výskum objasnil molekulárne mechanizmy, ktorými bunky zaregistrujú hladinu kyslíka a prispôsobujú svoju...

Účinky kyslíkovej vody KAQUN na kognitívnych funkcie

Konzumácia vody Kaqun viedla k zlepšeniam v hemodynamike, reflexných a kognitívnych procesoch a zvýšeniu obsahu kyslíka v tele. Významné zníženie systolického krvného tlaku bolo pozorované vo všetkých skupinách konzumujúcich kyslíkovú vodu KAQUN, pričom najväčšie účinky boli zaznamenané v skupine 1,5 l/deň. Významné zlepšenia v oboch reflexných a kognitívnych reakčných časoch...

Účinok kyslíkovej vody KAQUN na vývoj rastu nádoru

Štúdia zahŕňajúca 30 účastníkov, ktorí podstúpili 21-dňovú kúru s kyslíkovou vodou KAQUN, ukázala významný nárast NK buniek, čo naznačuje zvýšenú imunitnú aktivitu. Stabilný obsah kyslíka vo vode Kaqun, pozitívne ovplyvňuje imunitné parametre. Kombinácia kyslíkovej vody KAQUN a extraktu zo semi-parazitujúcej rastliny Iscador sa ukázala ako sľubná kombinácia v inhibícii rastu...

Štúdia o vplyve kyslíkovej vody Kaqun na antioxidačnú kapacitu

Cieľom výskumu bolo vyhodnotiť celkovú antioxidačnú kapacitu (TAC) v sére a lyzátoch erytrocytov zdravých dobrovoľníkov po 21-dňovom režime kúpania v okysličenej vode a pitia vody Kaqun. Štúdie sa zúčastnilo 30 účastníkov (15 mužov, 15 žien). Výsledky ukázali, že 72 % vzoriek séra a 75 % lyzátov erytrocytov vykazovalo významné zvýšenie...

Vplyv kyslíkovej vody KAQUN na imunitné parametre zdravých jedincov

Táto štúdia dokazuje, že kyslíková voda KAQUN môže pozitívne ovplyvniť určité imunitné parametre u zdravých jedincov, najmä zvýšenie aktivity NK-buniek a oxidačnej kapacity neutrofilov, s optimálnymi účinkami pozorovanými po dvoch týždňoch liečby. Štúdia z roku 2009 vykonaná Národným inštitútom chemickej bezpečnosti skúmala účinky kyslíkovej vody KAQUN na imunitné parametre 30...