fbpx

Účinok kyslíkovej vody KAQUN ako adjuvantná liečba diabetu 2. typu

Štúdia skúma účinky vody stabilne obohatenej kyslíkom na mitochondriálnu funkciu a jej potenciál ako doplnkovej terapie pre diabetes 2. typu (T2D). V randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdii boli účastníci s T2D rozdelení do skupín, ktoré dostávali buď kyslíkovú vodu KAQUN, alebo placebo počas 12 týždňov. Hodnotila sa mitochondriálna funkcií a markery glykemickej kontroly (hladiny HbA1c a glukózy nalačno), inzulínová citlivosť, markery zápalu a oxidačného stresu. Výsledky ukázali významné zlepšenie mitochondriálnej funkcie a glykemickej kontroly v skupine s KAQUN vodou v porovnaní s placebom. Do štúdie sa zapojilo 150 pacientov s diabetom typu 2.