fbpx

Štúdia o vplyve kyslíkovej vody Kaqun na antioxidačnú kapacitu

Cieľom výskumu bolo vyhodnotiť celkovú antioxidačnú kapacitu (TAC) v sére a lyzátoch erytrocytov zdravých dobrovoľníkov po 21-dňovom režime kúpania v okysličenej vode a pitia vody Kaqun. Štúdie sa zúčastnilo 30 účastníkov (15 mužov, 15 žien). Výsledky ukázali, že 72 % vzoriek séra a 75 % lyzátov erytrocytov vykazovalo významné zvýšenie TAC. Štatistická analýza potvrdila tieto zistenia. Zvýšenie TAC bolo porovnateľné medzi pohlaviami vo vzorkách séra, ale líšilo sa v lyzátoch erytrocytov, pričom ženy vykazovali trvalejšie zvýšenia. Štúdia dospela k záveru, že antioxidačné kapacity séra aj erytrocytov sa liečbou Kaqunom zvýšili.