fbpx

Účinok kyslíkovej vody KAQUN na vývoj rastu nádoru

Štúdia zahŕňajúca 30 účastníkov, ktorí podstúpili 21-dňovú kúru s kyslíkovou vodou KAQUN, ukázala významný nárast NK buniek, čo naznačuje zvýšenú imunitnú aktivitu. Stabilný obsah kyslíka vo vode Kaqun, pozitívne ovplyvňuje imunitné parametre. Kombinácia kyslíkovej vody KAQUN a extraktu zo semi-parazitujúcej rastliny Iscador sa ukázala ako sľubná kombinácia v inhibícii rastu nádorov. Na objasnenie mechanizmov ich synergických účinkov na supresiu nádoru sú potrebné ďalšie výskumy. Táto štúdia otvára cesty na skúmanie alternatívnych terapeutických stratégií pri liečbe rakoviny.