fbpx

Účinky kyslíkovej vody KAQUN na kognitívnych funkcie

Konzumácia vody Kaqun viedla k zlepšeniam v hemodynamike, reflexných a kognitívnych procesoch a zvýšeniu obsahu kyslíka v tele. Významné zníženie systolického krvného tlaku bolo pozorované vo všetkých skupinách konzumujúcich kyslíkovú vodu KAQUN, pričom najväčšie účinky boli zaznamenané v skupine 1,5 l/deň. Významné zlepšenia v oboch reflexných a kognitívnych reakčných časoch boli pozorované vo všetkých skupinách konzumujúcich vodu Kaqun.
Významný nárast saturácie kyslíkom bol pozorovaný v skupine 1,5 l/deň. Index stresu významne klesol (priemerne z 23% na 16%) vo skupinách 1,5 l a 1 l počas niektorých intervalov. Štúdia bola vykonaná na zdravých ľuďoch s priemerným vekom okolo 65 rokov.