fbpx

Inhibujúci účinok na rast nádorových buniek myší H59 a LLT-HH

V experimentoch sme pridali kyslíkovú vodu v koncentráciách 20 až 80 %. Počas 4 dní sa významne znížil počet nádorových buniek v oboch bunkových líniách, čím sa zastavil rast o 90 až 100 %. V ďalšom experimente sme zistili, že ošetrenie 40% koncentráciou KAQUN kyslíkovej vody počas 2 dní takisto významne znížilo počet nádorových buniek a rast v oboch bunkových líniách, až o 57%, v porovnaní s kontrolnými skupinami.