fbpx

Účinok kyslíkovej vody KAQUN pri tvorbe reaktívnych foriem kyslíka v systéme in vitro

V tomto výskume sme skúmali vplyv kyslíkovej vody KAQUN na tvorbu reaktívnych kyslíkových foriem (ROS) pomocou in vitro systému. Výskum bol uskutočnený s cieľom zistiť, či klinicky pozorované prínosy tejto vody na imunitný systém možno podporiť meraním produkcie ROS a tvorby peroxidu. Výsledky ukázali, že voda KAQUN významne zvyšuje produkciu ROS v porovnaní s kontrolnou vodou, pričom najvyššie hladiny ROS sa dosiahli rýchlo v in vitro systéme. Štúdia naznačuje, že voda KAQUN by mohla ovplyvňovať apoptózu, čo by mohlo byť prospešné pri niektorých ochoreniach, a odporúča ďalší výskum na bunkových líniách s narušenými apoptotickými procesmi.