fbpx

Účinok kyslíkovej vody KAQUN na imunitné parametre zdravých dobrovoľníkov

Skúmali sme vplyv pravidelného užívania kyslíkovej vody KAQUN a kyslíkového kúpeľa na krvný tlak, saturáciu kyslíka, reakčný čas, silu úchopu, krvný tlak, údaje z EKG, stresový index a stabilitu stoja. Výsledky ukázali zvýšenie saturácie kyslíka priemerne o 1,2%, zlepšenie reakčného času o 22 ms (pravá ruka) a 7,5ms (ľavá ruka). Sila úchopu sa zvýšila o 54N (pravá ruka) a 35N (ľavá ruka). Priemerný stresový index klesol z 22,4% na 16,8% a priemerný pulz klesol o 6 úderov za minútu. Stabilita stoja sa zlepšila o 14 % s otvorenými očami a zhoršila o 7,8% so zatvorenými očami. Krvný tlak klesol o 2%. Štúdie bola vykonaná na Semmelweis University.