fbpx

Vplyv kyslíkovej vody KAQUN na imunitné parametre zdravých jedincov

Táto štúdia dokazuje, že kyslíková voda KAQUN môže pozitívne ovplyvniť určité imunitné parametre u zdravých jedincov, najmä zvýšenie aktivity NK-buniek a oxidačnej kapacity neutrofilov, s optimálnymi účinkami pozorovanými po dvoch týždňoch liečby. Štúdia z roku 2009 vykonaná Národným inštitútom chemickej bezpečnosti skúmala účinky kyslíkovej vody KAQUN na imunitné parametre 30 zdravých dobrovoľníkov počas 21 dní. Výsledky preukázali významné zmeny náraste NK buniek a aktivovaných T lymfocytov, čo naznačuje zvýšenú imunitnú odpoveď a schopnosť ničenia neutrofilných granulocytov. Tieto účinky boli najvýraznejšie po dvoch týždňoch liečby.