fbpx

Skúmanie citotoxicity kyslíkovej vody KAQUN na Hep2 bunkách

V experimentálnych podmienkach kyslíková voda KAQUN neznížila počet životaschopných buniek v porovnaní s kontrolnou skupinou. Výsledkom je, že kyslíková voda KAQUN nevykazuje citotoxické účinky.