fbpx

KAQUN Study Book

Zbierka všetkých klinických a vedeckých štúdií o kyslíkovej vode KAQUN

KAQUN Magazín 1/2024

Úloha hypoxie pri rozvoji ochorenia Diabetes Mellitus

Dizertačná práca

Dr. Robert Lyons O.MD PhD. - The role of hypoxia in medicine studie, Pre-study from 2004