fbpx

Vylaďte „sladký“ život do normálu s kyslíkom

Diabetes mellitus resp. ,,skákajúca“ hladina cukru v krvi Vás už nemusí natoľko obmedzovať. Najnovší vedecký výskum sa zameral na dôkaz priaznivých účinkov našej kyslíkovej vody, a s tým súvisiaceho podporného stabilizovania hladiny glykémie v krvi diabetika.

ČO TO PRE VÁS ZNAMENÁ?

Cukrovka vás už nemusí obmedzovať v každodennom fungovaní.

Život s diabetes mellitus nie je jednoduchý, ako pre pacienta tak aj pre jeho najbližšie okolie. Sú dni, kedy hladina glykémie (dlhodobý cukor v krvi) neprimerane klesá a stúpa. Tieto stavy sú nielen nepríjemné, ale v konečnom dôsledku aj život ohrozujúce. Naviac, každodenné meranie glykémie a zabezpečenie správne kompenzovaného diabetika je mnohokrát veľmi náročné.

S vodou KAQUN však prichádza nádej, aby sa hladina glykémie v krvi udržiavala v lepších hodnotách. Výhodou je, že nemusíte robiť nič komplikované. Stačí do pitného režimu zahrnúť poriadnu dávku ,,kyslíka“. Jeho správne nastavené množstvo a cielenie priamo na bunky sa odzrkadlí na vašom fyzickom aj duševnom zdraví. Zaradením vody KAQUN medzi prijaté denne prijaté tekutiny získate presne toľko kyslíka, koľko potrebujete.

Aktuálny výskum vedcov preukázal priaznivé účinky kyslíkovej vody.

Podľa najnovšej štúdie kyslíková voda KAQUN preukázateľne priaznivo pôsobí u diabetikov tak, že napomáha znižovať hladinu glykémie v krvi pacienta, čo sa následne odzrkadlí i v prevencii proti chronickým komplikáciám, ktoré sú spojené s týmto ochorením.

Voda obohatená o kyslík sa radí medzi novú, revolučnú metódu okysličovania tkanív v tele. Výnimočná je tiež tým, že eliminuje množstvo oxidačného stresu v organizme.

Čo je diabetes mellitus ,,cukrovka“ ?

,,Cukrovka“ je progresívne, chronické, metabolické ochorenie charakterizované hyperglykémiou. Definícia je založená na hodnote, ktorá udáva vyššie číslo ako je horná hranica (referenčná) u zdravých ľudí.

Neliečená alebo nedostatočne kompenzovaná ,,cukrovka“ spôsobuje u pacienta akútne a chronické komplikácie:

  • na akútne komplikácie poukazuje hyperglykémia, hypoglykémia a ketoacidóza
  • pri chronických komplikáciách sa dá hovoriť o diabetickej mikroangiopatii (poškodenie malých ciev a nervov) čo je typická komplikácia nedostatočne kompenzovaného pacienta s diabetes mellitus.

Mikroangiopatia je poškodenie malých ciev na základe dlhodobo zvýšených hladín glykovaného hemoglobínu (HbA1c). Inými slovami, ide o dlhodobú glykémiu, ktorá sa využíva k posúdeniu kompenzácie a liečby diabetu. Veľké cievy nie sú výnimkou, vzniká diabetická makroangiopatia, kedy nastáva problém so srdcom, mozgom a veľkými cievami.

Pri diabete sa vyskytuje aj porucha, ktorá je podmienená oxidačným stresom (nerovnováha medzi antioxidačnou kapacitou bunky a množstvom voľných radikálov). Oxidačný stres je v súčasnej dobe považovaný za ,,kľúčového hráča“ k rozvoju neskorších / chronických komplikácií.

Oxidačný stres je spojujúcim článkom medzi jednotlivými patogenetickými pochodmi, ktoré vyvolávajú nepriaznivé cievne zmeny. Hyperglykémia je teda hlavným vyvolávateľom viacstupňového oxidačného stresu a vedie v kombinácií s dyslipoproteinémiou (porucha látkovej premeny lipoproteínov) k aterogenéze (rozvoj aterosklerózy).

Zhrňme si to v skratke:

Ak nie je metabolizovanie cukrov prijatých z potravy u pacienta s diabetes mellitus v poriadku a diabetik nie je správne kompenzovaný, prípadne hladina glykémie nie je pod kontrolou, je vysoká pravdepodobnosť začínajúcich (vyššie spomenutých) patologických procesov v tele pacienta.

Najnovšia štúdia spojená s kyslíkovou vodou, prináša pacientom s diabetes mellitus šancu tieto stavy zlepšiť 👍

Pri cukrovke pite KAQUN💧

Vedecký tím v Changi Genrela Hospital v Singapure uskutočnil oficiálnu, relevantnú štúdiu na účinky kyslíkovej vody ELO water – systém Kaqun. Štúdia bola uskutočnená a sledovaná na 150 respondentoch trpiacich diabetes mellitus. Ich priemerný vek bol 53 rokov. Výsledky boli ohromujúce a prekvapivé.

Kyslík, kyslík, kyslík.

Výsledky štúdie poukázali na fakt, že na štúdiu použitá kyslíková voda, preukázateľne priaznivo koriguje hladinu glykovaného hemoglobínu u pacientov trpiacich diabetes mellitus (znižuje jeho hodnoty) na rozdiel od  placeba, ktorým bola voda z vodovodu. Taktiež eliminuje oxidačný stres buniek.

Zhrnutie štúdie o účinkoch kyslíkovej vody

✅ výrazne zvýšila arteriálny tlak kyslíka pO2

(335 ± 26 vs. 188 ± 18 mmHg, p = 0,006) v porovnaní s vodou z vodovodu

pitná kúra zabezpečila signifikantné zníženie glykovaného hemoglobínu v krvi (HbA1c) pacienta s diabetes mellitus (p = 0,002) o 0,3 ± 0,7 % (4 ± 8 mmol/mol)

✅ Pri pacientoch, ktorí dostávali placebo zostali hladiny nezmenené.

Chráňte sa jednoduchou zmenou, pite KAQUN

Na základe poklesu hladín HbA1c, zvýšením parciálneho tlaku kyslíka v arteriálnej krvi dokázaného v štúdii sa ukazuje, že práve táto kyslíkom obohatená voda má ochranný účinok pred hyperglykémiou a od nej závislých patologických komplikácii a je vhodná ako účinná adjuvantná (následná preventívna) terapia pri diabetes mellitus.

Pocíťte zmenu na vlastnej koži

Žite plnohodnotný život aj s ,,cukrovkou“. Ide to. Pravidelné pitie kyslíkovej vody KAQUN pôsobí priaznivo na váš celkový zdravotný stav. V kombinácii so zdravým životným štýlom, oddychom, či správnou stravou sa budete cítiť výrazne lepšie a kompenzácia diabetes mellitus bude jednoduchšia 💙