fbpx

Nejčastěji kladené dotazy

Kyslík

Ve vzduchu se nachází 21% kyslíku. Při klidném nádechu a výdechu se v plicích vymění 500 ml vzduchu, což je asi 100 mg kyslíku. Za normálních okolností, pokud je vše v pořádku kyslík, který dýcháme ze vzduchu, se váže na hemoglobin v naší krvi, což vede k optimální saturaci kyslíku v krvi 96 – 99 %. Z krve se kyslík dostává difuzí (rozdílem tlaků) k buňkám přes mezibuněčný prostor, který je většinou tvořen vodou. Pokud je hemoglobin zcela saturován kyslíkem, další dodání kyslíku způsobí fyzikální sycení krevní plazmy a tedy zvýšenou dodávku kyslíku tkáním. Kyslíková voda KAQUN tedy nezvyšuje schopnost hemoglobinu transportovat více kyslíku, ale výrazně zvyšuje transport kyslíku tkáním plazmou.

Aj keď vdýchneme dostatok kyslíka, ten sa ešte nemusí skutočne dostať aj tam kam má, do každej jednej bunky. Tak ako necítime kyslík, ktorý vdychujeme, tak necítime ani jeho nedostatok v tkanivách, až pokiaľ nie je neskoro. Vtedy, pri infarkte alebo porážke, nastáva akútna hypoxia, kedy sa úplne preruší prítok kyslíka do srdcových a mozgových tkanív, čo má za následok nekontrolované odumieranie buniek a degeneráciu tkanív.

Príčin prečo nemusia mať naše bunky dostatok kyslíka je niekoľko: ochorenie či zranenie pľúc, stres, znížený obsah hemoglobínu v krvi či poškodenie centrálneho nervového systému. Medzi vonkajšie príčiny patria prostredie so zníženou koncentráciou kyslíka (mestské prostredie, smog či vysoká nadmorská výška), dnešný uponáhľaný spôsob života a nesprávna životospráva. Bohužiaľ len tým, že starneme sa nám dostáva menej a menej kyslíka do tkanív, pretože sa znižuje množstvo vody v organizme, klesá parciálny tlak kyslíka v tkanivách, či dochádza k upchávaniu žíl a tepien.

Kyslík z vody KAQUN® sa vďaka malým štruktúram vstrebáva priamo v sliznici v ústnej dutine a ďalej v tráviacej sústave. Cez sliznicu sa dostáva do medzibunkého priestoru - do krvnej plazmy. Prenikanie kyslíka do medzibunkového priestoru spôsobí fyzikálne sýtenie krvnej plazmy a teda zvýšenú dodávku kyslíka tkanivám. Vďaka vysokému osmotickému tlaku molekulových klastrov v kyslíkovej vode KAQUN® (až 300 mOsm/l v porovnaní osmotickým tlakom cytoplazmy bunky 270 mOsm/l) prenikajú cez bunkovú membránu a dostávajú do bunky.

Byly provedeny různé studie, aby se zjistilo, jak se kyslík dodávaný kapalinami objevuje v buňkách. Na univerzitě v Chicagu se ukázalo, že kyslík absorbovaný tekutinami se dostává do tkání 6krát rychleji než kyslík absorbovaný hemoglobinem.

Přestože je kyslík pro nás naprostou samozřejmostí a vůbec nad ním nepřemýšlíme, až v roce 2019 byla udělena Nobelova cena za objasnění toho, jak naše buňky detekují kyslík a jak reagují na hypoxii. Za objasnění reakce buněk na nedostatek kyslíku dostali Nobelovu cenu tři vědci zabývající se právě výzkumem rakoviny – William Kaelinov, sir Peter Ratcliff a Gregg Semenza. Na této Nobelově ceně se spolupodílela i slovenská prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. působící v Biomedicínském a virologickém ústavu SAV.

Tato Nobelová cena je velkým krokem v chápání jeho důležitosti v organizmu. Karolínský institut ve Stockholmu (komise pro udělování Nobelovy ceny) je přesvědčen, že oceněním práce vytvořily prostor pro nové slibné strategie boje s anémií, rakovinou a jinými onemocněními, zejména chronickými, při nichž jsou hladiny kyslíku ve tkáních dlouhodobě na nízké úrovni. Je vysoce pravděpodobné, že lékaři budou muset akceptovat kyslík jako léčivo, což dosud nebylo možné. Konečně tak můžeme zúročit několikaleté četné vědecké a klinické výzkumy.

Na velikosti parciálního tlaku kyslíku závisí, jaké množství kyslíku se dokáže navázat na hemoglobin a jaké množství kyslíku se dodá do tkání z krevní plazmy. Při příliš malém parciálním tlaku kyslíku nám hrozí udušení, pokud klesne po2 v arteriální krvi pod 35 mmHg, difuze kyslíku do tkání se zastaví. Proto horolezci a letci, kteří se pohybují v prostředí s nízkým tlakem vzduchu, mohou zvýšit parciální tlak kyslíku na plíce přimícháváním čistého kyslíku do vdechovaného vzduchu.

Pro nás je důležitý parciální tlak kyslíku ve vdechovaném vzduchu. Pro srovnání při hladině moře je parciální tlak kyslíku přibližně 21 kPa (150 mmHg) as narůstající nadmořskou výškou se snižuje. Ve vodě z vodovodu je po2 pouhých 35 mmHg a v kyslíkové vodě KAQUN ® určené ke koupání je 400 až 500 mmHg. Normální arteriální tlak kyslíku je přibližně 75 až 100 mmHg (75-100 mmHg).Když je hladina pod 75 mmHg, tento stav se obvykle označuje jako hypoxémie.Hladiny pod 60 mmHg se považují za velmi nízké a naznačují potřebu doplňkového kyslíku. Kapilární krev má 40 mmHg a během života se nemění. Pokud je pO2 vysoký, kyslík se váže na hemoglobin (např. plicní kapiláry), pokud je pO2 nízký, kyslík vystupuje z vazby s hemoglobinem (př. tkáňové kapiláry).

Saturace krve kyslíkem představuje podíl koncentrace kyslíku v krvi v procentuálním vyjádření. Normální hodnoty saturace krve kyslíkem kolísají mezi 93-99 % (průměr 95 %), což koresponduje s PaO2 80-90 mmHg. Na velikosti parciálního tlaku kyslíku závisí, jaké množství kyslíku se dokáže navázat na hemoglobin.

Krev odtékající z plic má pO2 95 mmHg, což znamená, že saturace kyslíkem je průměrně 97 % (viz vazebná/disociační křivka kyslíku). Krev odtékající z periferních tkání má průměrně pO2 40 mmHg, takže její saturace je 75 %.

Hladina (saturace) kyslíku v krvi se měří pulsním oxymetrem a hladina kyslíku ve tkanivách se měří Transcutanous Tissue Oxygen Partial Pressure Meter.

Ve vzduchu se nachází 21% kyslíku. Při klidném nádechu a výdechu se v plicích vymění 500 ml vzduchu, což je asi 100 mg kyslíku. Po vdechnutí vzduchu do plic kyslík difunduje z alveolárního prostoru na základě koncentračního gradientu do vlásečnic, které plynule přecházejí do tepen. V nich je parciální tlak kyslíku asi 100 mmHg. Krev tekoucí v tepnách donáší kyslík do tkání (kapilární krev s parciálním tlakem 40 mmHg), kde znovu prostřednictvím difúze přechází do buněk, do mitochondrií. Zde se kyslík spotřebovává při tvorbě vody a zisku energie.

Asi 98% krve, která se dostane do levé síně (arteriální krev), prochází plicními kapilárami a na základě difúze (samovolné pronikání kyslíku z prostředí s vyšším tlakem – vzduch 150 mmHg do prostředí s nižším tlakem – arteriální krev 104 mmHg) se kys váže v krvi na hemoglobin. Menší množství kyslíku se transportuje tekutinou v mezibuněčném prostoru, která tvoří až 70-80% organismu. Z tepen se krev dostává do menších žil ve tkaninách (kapilář) a do buněk. Tato krev má hodnotu pO2 40 mmHg, což je také parciální tlak kyslíku uvnitř buněk.

Byly provedeny různé studie, aby se zjistilo, jak se kyslík dodávaný kapalinami objevuje v buňkách. Na univerzitě v Chicagu se ukázalo, že kyslík absorbovaný tekutinami se dostává do tkání 6krát rychleji než kyslík absorbovaný hemoglobinem.

Studie na univerzitě v Salcburku se zabývala účinky vody se zvýšeným syceným kyslíkem na buněčné kultury. Tato práce sledovala vznik mikrojadérek a chromozomových aberací u parenchymatických jaterních buněk HepG2 potkanů ​​exponovaných vodě o různém obsahu kyslíku (20, 25, 30, 35 a 46 mg /L).

Ze studie vyplynulo, že při koncentraci kyslíku 30 mg/L a výše bylo pozorováno zvýšení chromozomových odchylek. Autoři z toho vyvozují, že za bezpečnou koncentraci kyslíku v pitné vodě lze považovat hodnoty do 25 mg/L. Kyslíková voda KAQUN® obsahuje 18 mg kyslíku na litr.

Hypoxie a oxidační stres

Díky unikátním strukturám se stabilizovaným funkčním kyslíkem a parciálnímu tlaku kyslíku ve vodě KAQUN®, se tento kyslík snadno, rychle a efektivně dostane přímo k jednotlivým buňkám, čímž zvyšuje parciální tlak kyslíku a tedy i jeho obsah ve tkanivách jako v celku, resp. k místům, kde je zapotřebí. Kyslík z vody KAQUN® obchází klasickou cestu kyslíku přes hemoglobin k buňkám, ale vstřebává se ve sliznici a do buňky se transportuje v mezibuněčném prostoru, v krevní plazmě.

Bez kyslíku není život, ale kyslík je také velmi silný jed a tělo dokáže vyrovnávat účinek kyslíku jen velmi složitým regulačním (redoxním) systémem. V těle je třeba udržovat zdravou rovnováhu mezi tzv. volnými radikály a antioxidanty. Ztráta tohoto balancí, nerovnováha mezi pro-oxidačním a antioxidačním systémem narušena, začínají degenerativní onemocnění; toto se nazývá oxidační stres. Oxidační stres je spoluodpovědný za oslabenou imunitu, vitalitu v organismu a urychluje stárnutí. Oxidační stres se pojí až s 200 diagnózami. Mezi nimi jsou neurodegenerativní onemocnění (Alzheimerova a Parkinsonova nemoc), záněty, cukrovka, vysoký krevní tlak, kardiovaskulární onemocnění, poruchy zraku či onkologická onemocnění.

Volné radikály (reaktivní kyslíkové částice ROS) jsou produktem normálního buněčného metabolismu v každém živém organismu, které využívají kyslík v buňkách k výrobě základního zdroje energie pro všechny životní procesy. Ve zdravé buňce se 95% kyslíku redukuje na vodu a asi 5% se redukuje a vzniká radikálu superoxidu a peroxidu vodíku.

Z tohoto důvodu se v buňce produkují enzymy, které jsou zodpovědné za detoxikaci buňky a boj s oxidačním stresem. Antioxidační enzymy tedy plní obrannou funkci. Nedostatek kyslíku v buňce způsobuje nefunkčnost právě těchto enzymů.

Nase studie[1] ukázaly, že pravidelné pití kyslíkové vody KAQUN® pomáha v tele udržiavať zdravú rovnováhu medzi tzv. reaktívnymi kyslíkovými formami a antioxidantmi. V našej štúdií z roku 2011 sme skúmali antioxidačnú kapacitu buniek na 29 zdravých jednotlivcov, v ktorej sme namerali zvýšenie celkovej antioxidačnej kapacity v 72 % prípadoch. Priemerné zvýšenie antioxidačnej kapacity bolo o 15%, u niektorých jednotlivcov bolo namerané až 46 % zvýšenie antioxidačnej kapacity, čo je spôsobené tým, že kyslík z kyslíkovej vody KAQUN® zvyšuje počet erytrocitů (červené krvinky).

Kyslíková voda KAQUN® je navíc navržena tak, že při zpracování kyslíku při buněčném dýchání, nedochází ke vzniku volných radikálů.

[1] Study on the effect of Kaqun water on antioxidant capacity, NATIONAL INSTITUTE OF CHEMICAL SAFETY DIVISION OF CHEMICAL SAFETY RESEARCH DEPARTMENT OF MOLECULAR AND CELL BIOLOGY, Budapest, Hungary, 2011

Oxidační stres nám nabízí nejlepší mechanismus pro vysvětlení stárnutí a poruch souvisejících s věkem. Během procesu stárnutí dochází k poklesu produkce ATP, což je způsobeno snížením parciálního tlaku kyslíku ve tkáních a zvýšené produkce ROS spolu s poklesem antioxidační obrany. Zvýšené hladiny ROS mohou způsobit oxidační stres a vážné poškození buňky, membrán organel, DNA, lipidů a proteinů. Toto poškození přispívá k fenotypu stárnutí.

V důsledku stárnutí, fyzické a psychické námahy a našeho často nevhodného životního stylu hladina kyslíku ve tkáních nadále klesá, což ovlivňuje naši regeneraci, funkci imunitního systému, hladinu energie a celkovou pohodu. Mladí lidé do 20 let mají nejvyšší možnou hladinu kyslíku ve tkáni a to 96 mmHg. Naproti tomu senioři ve věku 70 let už jen asi 70 mmHg.

Co je KAQUN?®?

V každé vodě se nachází nějaké množství rozpuštěného kyslíku při určitém tlaku. Ve vodě z vodovodu se nachází od 3-7 mg kyslíku na jeden litr při parciálním tlaku asi 35mmHg. Naproti tomu parciální tlak kyslíku v našich tepnách je 100 mmHg, čili na základě fyziky výměna kyslíku z vypité vody do krve není možná. Kyslík v takové vodě se také může nacházet v clusterech, které jsou však příliš velké, aby dokázaly přejít přes sliznici, proto se jen malá část z tohoto kyslíku vstřebává až v žaludku.

V kyslíkovej vode KAQUN® se kyslík nachází v malých klastrech, které díky svým unikátním vlastnostem dokážou pronikat přes sliznici až k samotným buňkám.

Narozdíl od toho má kyslíková voda KAQUN®, až 18 mg rozpusteného kyslíka na liter, pri parciálnom tlaku až 500 mmHg v kyslíkovom kúpeli / 160 mmHg v kyslíkovej vode. Štruktúra kyslíkovej vody KAQUN® navíc dovoluje malým clusterům s kyslíkem přejít přes sliznici i buněčnou membránu přímo do mitochondrií. Pronikání kyslíku do mezibuněčného prostoru způsobí fyzikální sycení krevní plazmy a tedy zvýšenou dodávku kyslíku tkáním.

Naše technologie je speciální, protože dokážeme optimalizovat kyslíkovou vodu KAQUN® specificky tak, aby nabízela právě dostatečný tlak kyslíku pro bezpečné vyrovnání ztráty kyslíku v našem těle. Toto je důležitý bod, protože jiné okysličené produkty mohou oxidovat buněčné membrány a způsobit poškození buněk.

Hlavní rozdíl je v kyslíku. V každé vodě se nachází původní rozpuštěný kyslík. U běžné pitné vody je tato hodnota od 3,5-7 mg kyslíku na litr. Jiné kyslíkové vody jsou nasycené kyslíkem z externího zdroje, tak jako u vod sycených s CO2 - sodách, kdy je pod tlakem do vody vstřikován medicinální kyslík, který vytváří velké molekuly 02(bublinky), které se ve vodě nerozpouštějí. Při otevření lahvičky/plechovky tento kyslík rychle z vody uniká, protože v ní není navázaný – rozpuštěný. Proto výrobci těchto vod doporučují vypít vodu, co nejrychleji po otevření. Takový kyslík je příliš velký na to, aby se mohl vstřebávat ve sliznici, dostává se dále do trávicí soustavy a ve střevech se malé množství kyslíku vstřebává.

Kyslíková voda KAQUN® je vlastně hyperbarická komora ve vodě s tím rozdílem, že kyslík (pO2) vydrží v tkáni mnohem déle, je dostupnější pro každodenní užívání a nemá žádné kontraindikace.

V nedávné době nás nové vědecké objevy nutí přemýšlet nad věcmi, které považujeme za samozřejmost, jakou je např. tajemství. kyslík. Od objasnění negativních účinků hypoxie a oxidačního stresu na naše zdraví a kvalitu života bylo naším hlavním úkolem vyvinout produktovou řadu, která dokáže okysličovat naše tkáně, mnohem efektivněji než dosud známé metody (hyperbarická komora, kyslíkový koncentrátor) či dokonce efektivněji než dýcháním. Inspirací nám bylo složení našeho těla. Voda je všude. Až 80% našeho organismu je tvořeno vodou, krev a naše buňky obsahují až 90% vody. Díky slabé rozpustnosti kyslíku ve vodě nás vždy fascinovala schopnost vodních organismů dýchat kyslík z vody. Problémem bylo, že nemáme žábry, proto nedokážeme kyslík z vody využívat. My jsme však dokázali vyrobit takové malé struktury – klastry, které se snadno dostávají přes stěnu sliznic již v ústní dutině a dále se organismem šíří mezibuněčným prostorem.

Názov KAQUN® je odvozen z amerického filmu z 80. let s názvem „Cacoon“[kakun], v překladu Zámotek. Film vypráví příběh o skupině seniorů, kteří se vloupali do vily, našli vnitřní bazén s mimozemskými meteority (zámotky), v němž i plavali. Ráno se probudili opět mladí a nabití energií.

Podzemním zdrojem kyslíkové vody KAQUN® je přírodní minerální pramen Heredicse, Banhorváti (chráněná krajinná oblast Lázbérc, pohoří Bükk, Maďarsko) zařazen do seznamu chráněných území evropského významu Natura2000. Následně díky technologií KAQUN® dostává tato voda nejvyšší čistoty své nezaměnitelné vlastnosti – jedinečnou strukturu kyslíku s mnohanásobnými vazbami s vysokým parciálním tlakem kyslíku při mírně alkalickém pH. Kyslíková voda určená pro lázeňskou proceduru se vyrábí a připravuje přímo v místě Wellness & SPA.

Podle našich měření dokáže kyslíková voda KAQUN® uložit až 16-18,5 mg rozpuštěného kyslíku na litr při 400-550 mmHg parciálního tlaku kyslíku v závislosti na její teplotě. Hodnota rozpuštěného kyslíku, jakož i parciálního tlaku kyslíku je 2-3 krát vyšší než ve vzduchu a až 10násobně vyšší než u vody z vodovodu.

Všechny naše produkty neobsahují žádné chemikálie, umělé ani toxické materiály, aroma a není přidán ani kyslík z externího zdroje. Do kyslíkové vody určené pro lázeňskou proceduru pro změkčení vody přidáváme sůl a kvůli hygienické bezpečnosti vody dezinfekci.

Ne. Zkoumali jsme cytotoxický účinek vody KAQUN® v buňkách HepG2 a účinek kyslíkové vody KAQUN® na antioxidační kapacitu podle principů správné laboratorní praxe OECD (ENV/MC/CHEM(98)17) na oddělení molekulární a buněčné biologie Národního institutu chemické bezpečnosti a je prokázáno, že kyslíková voda KAQUN® nemá žádné vedlejší účinky a je naprosto bezpečná pro pravidelnou konzumaci. Také neruší ani účinky žádných léků.

Užívání kyslíkové vody KAQUN®

Áno, podľa obsahu rozpustených minerálnych látok kyslíková voda KAQUN® spĺňa aj požiadavky na kvalitu dojčenskej vody. POZOR však neprekračujte u nich povolené denné množstvo, čo je max. 0,3 dcl/deň.

Skladování kyslíkové vody KAQUN®

Datum minimální trvanlivosti je pro pitné vody baleno do jednorázových zálohovaných plastových obalů stanoveno na 1 rok ode dne data výroby. Oba tato data naleznete na hrdle každé láhve (dd.mm.rr).

Po otevření láhve doporučujeme spotřebovat vodu do 3 dnů. Pro bližší informace o tom kolik vydrží kyslík v láhvi podívejte níže: Neztratí se kyslík po otevřené láhvi? Kolik vydrží kyslík v kyslíkové vodě KAQUN® po otevření?

V zmysle trvalej udržateľnosti balíme kyslíkovú voda KAQUN® do zálohovaných jednorázových plastových obalů o objemu 0,5L a 1,5L, jakož i do skleněných 1L obalů. Plast používáme kvůli tomu, abychom co nejvíce minimalizovali váhu obalu a zabezpečili tak vyšší bezpečnost při přepravě k zákazníkům. Plastové láhve navíc neobsahují škodlivý bisfenol, proto označení BPA FREE.

Kyslíkovú vodu KAQUN®  nedoporučujeme vařit, převařovat a ohřívat v mikrovlnné troubě, neboť může způsobit ztrátu obsahu kyslíku. Podle fyzikálních zákonů, čím vyšší je teplota, tím větší je ztráta kyslíku. KAQUN® kyslíková voda je nejlepší držet mezi 1-38 stupni Celsia.

Áno, kyslíkovú vodu KAQUN® můžeme podávat i chlazenou, aniž by to ovlivnilo její kvalitu.

Áno, môžete do kyslíkovej vody KAQUN® pridávať rôzne prášky a nápojové zmesi, pokiaľ sa voda nezohrieva. Kyslíková voda KAQUN® dokonce zlepšuje absorpci takových látek do organismu.

Unikátní struktura kyslíkové vody KAQUN® zajišťuje stabilní uskladnění kyslíku ve vodě. Naše měření prokázala, že množství kyslíku u lahve otevřené po dobu 5 dnů se zmenší jen o 6,5%. U láhve, která denně otevírala a zavírala zůstaly vysoké hladiny kyslíku i na 58. den. Tato struktura zajišťuje vysoký parciální tlak a obsah kyslíku i ve vodě určené pro lázeňské procedury při teplotě 38C.

Ne, kyslíková voda KAQUN® díky své struktuře začíná zamrzat až při teplotě – 5 stupňů celsia. Navíc při přepravě balíme kyslíkovou vodu do odolných 5-ti vrstvých kartonových krabic.